Mijn boek Liefdevol Organiseren is nog steeds actueel, misschien wel actueler dan ooit, zei ik tegen mijn vrouw in een gesprek over het coronavirus. Een belangrijk gespreksitem iedere dag. Niet alleen in ons huis denk ik, maar bij vele mensen, want we bevinden ons in een wereldwijde crisis die ongekend is en ingrijpt in ieders leven. Niemand ontkomt er aan. We bevinden ons met z’n allen in een situatie waarin alle zekerheden die we dachten te hebben aan het wankelen zijn, waarin al het bestaande kraakt en piept onder het gewicht van een dreiging die surrealistisch voelt, maar ook de keiharde werkelijkheid is die steeds meer door begint te sijpelen.

Transformatie

Er is een diepgaande transformatie gaande in onze wereld, zo voelde ik het al in 2017 toen mijn boek uitkwam, maar nu meer dan ooit. In mijn boek Liefdevol Organiseren staat transformatie centraal: de transformatie naar een liefdevolle manier van leven en werken. LOVE. Loslaten, Overgave, Vertrouwen, Eenheid. Dat zijn de vier pijlers van mijn boek en die zijn actueler dan ooit. Evenals de opwaardering van het vrouwelijke in onszelf en in de samenleving, die als een rode draad door mijn boek loopt. Het vrouwelijke, de basis, moeder aarde, daar mogen we voor mijn gevoel naar terug. Het vrouwelijke dat we zo lang hebben verwaarloosd, onderdrukt, gemanipuleerd en geweld hebben aangedaan door ons vast te klampen aan illusies van maakbaarheid en gescheidenheid. Maar als er iets is dat door deze crisis nu pijnlijk duidelijk wordt, dan is het dat het leven niet maakbaar en controleerbaar is. En dat we niet afgescheiden zijn van elkaar en van de natuur en niet kunnen blijven handelen vanuit eigenbelang.

We kunnen niet anders nu dan oude zekerheden loslaten en leven vanuit overgave, meegaan in de stroom van wat zich aandient en er zo goed mogelijk met elkaar een nieuwe weg in zien te vinden, waarbij we onze blik mogen richten op kansen en mogelijkheden tot vernieuwing. Waarbij we contact mogen maken met het vertrouwen in onszelf, in elkaar en in de enorme transformerende kracht van de natuur, waar wij als mensen deel van uitmaken en onlosmakelijk mee verbonden zijn. Zodat we in eenheid en verbondenheid elkaar helpen en ondersteunen om door deze moeilijke tijd vol angst en wanhoop heen te komen, met vele mooie hoopvolle initiatieven die ontstaan vanuit die kracht van eenheid en liefde.

Bezinning

Ik hoop van harte dat deze crisis ons tot bezinning mag brengen, dat we ten diepste gaan beseffen en ervaren dat we het oude echt moeten loslaten, hoe angstig dat ook is, om daadwerkelijk ruimte te maken voor iets nieuws, om nieuwe wegen te kunnen gaan bewandelen, ook al weten we nog niet waar die ons precies naartoe zullen leiden. Maar we mogen daarbij vertrouwen op de enorme kracht van liefde. De liefde voor onszelf, voor elkaar en voor onze natuurlijke leefomgeving. De liefde die altijd in en om ons heen is. De stem van ons hart kan ons leiden naar wat we ten diepste wensen, naar wie we waarachtig willen zijn als mens. Meer dan ooit mogen we nu in deze tijden van crisis naar binnen keren en luisteren naar die stem. Luisteren naar ons gevoel, naar onze intuïtie, naar de creativiteit en vindingrijkheid in ons. Dan kunnen we met elkaar een nieuwe werkelijkheid scheppen. Want het is niet alleen een moeilijke en angstige tijd, maar ook een hoopvolle tijd, een belangrijke tijd in onze evolutie.

Hoopvol

Het gevoel van actualiteit bekruipt me vooral als ik de afsluiting van mijn boek nog eens lees. Daarin schrijf ik dat ik voel dat er een ingrijpende maar hoopvolle omslag in de lucht hangt:

Ik hoop, vanuit het diepst van mijn hart, dat we als een kleurrijke vlinder onze vleugels kunnen uitslaan, en met elkaar een kritische massa kunnen vormen, die de droom van liefdevol organiseren werkelijkheid maakt. We zijn er zeker toe in staat, als we de wil en het bewustzijn hebben, daar ben ik van overtuigd. Misschien moet eerst de wrijving in onszelf en in organisaties nóg groter worden dan die nu al is. Maar laten we zorgen dat de angst en wanhoop niet overwinnen en de chaos aangrijpen als een vruchtbare voedingsbodem voor creativiteit, als een uitdaging en een kans om werkelijk te transformeren en een nieuwe werkelijkheid te creëren. Zet Liefdevol Organiseren in de wereld!

Hartelijke groet,

Roelien Dekker