Als ons hart ons hoofd laat gaan

2016-12-28T12:55:49+01:00

Loslaten en afscheid nemen is nodig om ruimte te maken voor iets nieuws. Dat ervaar ik zelf nu ik als zelfstandig ondernemer met Liefdevol Organiseren een nieuwe weg insla. Loslaten is best een beetje spannend. Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest bij organisaties, met de zekerheid van een vast inkomen, ga ik een onzekere toekomst tegemoet. Maar ik geloof in die toekomst, die ik samen met anderen graag een beetje mooier wil maken. En dat maakt me blij en geeft me vertrouwen en een gevoel van vrijheid. Bovendien is de schoonheid van onzekerheid voor mij het mogen ervaren van het mysterie. Volgens Einstein het mooiste dat we kunnen ervaren.

Ik geloof, en met mij gelukkig vele anderen, in de enorme potentie van liefde. Liefde is de grootste kracht in het universum. Liefde ligt ten grondslag aan alle menselijke acties. Zoals Neale Donald Walsch het mooi verwoordt, is liefde de enige energie die geen tegenpool heeft. Angst lijkt een tegenpool, maar is in werkelijkheid een vervormde vorm van liefde, een uitdrukking van verlies of verwacht verlies van iets waarvan we houden.

Nog nooit in de geschiedenis is de noodzaak tot een transformatie voor mijn gevoel zo groot geweest als nu (financiĆ«le crisis, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, enzovoort). Een transformatie van de ‘liefde voor macht’ naar de ‘macht van liefde’. Een transformatie naar een meer liefdevolle manier van samenleven en samenwerken.

Van angst naar liefde

Het mooie en hoopvolle van een crisis is dat het mogelijkheden biedt tot vernieuwing. Het maken van andere keuzes, het opdoen van nieuwe ervaringen en verder groeien als mens en maatschappij. Zo’n vernieuwing vraagt om de moed en de kwetsbaarheid om te durven loslaten. Het loslaten van oude overtuigingen, patronen en systemen die tot een crisis hebben geleid.

Wat loslaten het meest in de weg zit, is ons ego en de illusies van maakbaarheid en gescheidenheid waar het ego zich aan vastklampt. Het ego dat zich vaak onderdompelt in zelfbeklag, berusting, veroordeling en strijd. Waarbij we vaak onvoldoende realiseren dat we onszelf met ons ‘dikke ik’ veel kleiner maken dan we werkelijk zijn. Want ons ware zelf is werkelijk groots en onbegrensd. Als we luisteren naar haar stem, de stem van ons hart, in plaats van naar de muppets in ons hoofd, dan pas zijn we in staat angst te overstijgen en werkelijk te leven en werken vanuit liefde. Dan kunnen we de controle loslaten en vanuit ontspanning en zachtheid grootse doelen bereiken.

Volg je passie

Grootse doelen bereiken we kortom niet vanuit ons ego, maar vanuit ons ware zelf. Niet vanuit controle en moeten, maar vanuit ontspanning en mogen zijn wie je bent. Wanneer we onze passie, dat waarvan we houden, durven te volgen, dan zetten we als vanzelf de energie in beweging die ons helpt onze dromen waar te maken. Onze eigen dromen en de dromen van de organisatie waarin we werken. Want al die unieke vonkjes samen doen het vuur van de organisatie branden. Dat is de kracht van liefde, de kracht van eenheid in verscheidenheid, de kracht van Liefdevol Organiseren.

Hartelijke groet,

Roelien Dekker